Manifest de l’associació Restarting Badalona

El Manifest de Restarting Badalona per la Innovació, constitueix el compromís de totes les persones interessades en impulsar la innovació i fer de Badalona un Campus del Coneixement en un entorn inclusiu i de sostenibilitat.

Restarting Badalona proposa treballar en favor d’aquest model a partir de sis objectius:

Construir un ecosistema d’innovació robust i interconnectat, que transformi les zones post-industrials de Badalona en districtes d’innovació i economia del coneixement. Aquest canvi s’haurà de fer de manera conjunta amb la societat civil, les empreses, els centres de recerca i d’educació, amb un enfocament integrat compartit, inclusiu i transformador.

Catalitzar coneixement i projectes en el sector Salut com a motor per a la transformació i el posicionament de la ciutat. Això permetrà situar Badalona com a referent internacional en recerca i solucions de salut amb impacte social i seu d'iniciatives internacionals d'avantguarda en biotecnologia, robòtica mèdica, implantologia, Industrial Internet of Things, Internet of Things i dispositius mèdics, entre d'altres.

Crear un ecosistema d’aprenentatge actiu i participatiu adaptat i coherent amb un entorn dinàmic i en transformació permanent, que asseguri l’ocupabilitat, les oportunitats i la cohesió social. La creació de vincles entre els sectors educatiu i productiu permetrà desenvolupar el coneixement i la innovació i reforçar les vocacions STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) així com les habilitats toves (resolució de problemes complexos, pensament crític, creativitat orientada a la innovació, …) en tots els nivells educatius, i especialment en el sistema d’educació superior: formació professional superior i formació universitària.

Transformar el teixit urbà per aportar valor als espais infrautilitzats de la ciutat. Es faran propostes per tal de posar-los al servei de l’ecosistema de coneixement, innovació, capacitació i emprenedoria amb especial atenció als camps de biomedicina, nutrició i dispositius mèdics. En concret, es vol estimular el debat i les idees per a la integració del Campus Can Ruti en el teixit urbà de Badalona i obrir les possibilitats entorn als edificis patrimoni arquitectònic de Badalona: CACI, Sector de les Tres Xemeneies i la Nau de Turbines (Sant Adrià i Badalona), o el Parc Ca l’Arnús.

Transformar la mobilitat i connectivitat de la ciutat amb l’objectiu Zero Emissions. D’aquesta manera es contribuirà a crear una mobilitat sostenible que interconnecti punts estratègics de la ciutat -àrees d’activitat econòmica, comercial i residencial- i que faciliti l’arribada de talent i inversió. Una mobilitat que connecti Badalona amb l’Àrea Metropolitana, el Barcelonès Nord i el Maresme. Igualment es cercaran solucions de mobilitat compartides i sostenibles.

Crear un ecosistema d’innovació interconnectat i alineat amb les tendències de treball en salut i benestar. Per fer-ho, es catalitzaran les col·laboracions entre tots els agents de la ciutat en base al model de quàdruple hèlix: Universitats, Centres de Recerca, i Hospitals (Recerca i Formació en Salut i Biomedicina), Empreses (Innovació), Administracions (Ajuntament, Diputació), Societat Participativa (associacions de pacients, associacions de veïns i entitats creatives i artístiques). L’objectiu és reforçar els eixos de treball que prioritzen la qualitat de vida de les persones, amb un enfocament particular en la gent gran, la seva salut, l’alimentació i els espais d’oci. Finalment, es generarà una major apreciació de com la indústria creativa pot ser una font de singularitat per a l’ecosistema R+D+i de Badalona.

PUJAR