El Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge (CMCiB) inaugura les noves instal·lacions per la recerca en i amb bioimatge

/ / Sense categoria

El CMCiB de l’IGTP disposa de tres aparells de bioimatge per a animals petits: un TAC, un aparell de bioluminescència i un aparell d’infraroig. Les darreres incorporacions que completen les instal·lacions són: una Ressonància Magnètica  de 3Tesla, una Sala de RX per Intervencionisme,  un Arc Quirúrgic i un Ecògraf.

Amb aquest equipament es podran fer excel·lents estudis de seguiment, amb una alta traçabilitat de les molècules marcades per ser visualitzades amb l’infraroig, un fet especialment rellevant en estudis vasculars. Gràcies a la bioluminescència, s’inclourà una enorme varietat de marcadors susceptibles de ser vinculats a reaccions metabòliques o a processos de transducció genètica. Així mateix, el RM 3T permetrà fer reconstruccions tridimensionals.