Localitzar les Agendes Globals a Badalona

/ / Noticies, Salut

En un article anterior parlàvem dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides (Agenda 2030) i l’Agenda Urbana. Explicàvem com la seva localització a Badalona pot ajudar a dibuixar unes polítiques de desenvolupament local sostenible que ens permetin sortir de la crisi i orientar el futur de la ciutat cap a un creixement responsable. Avui proposem començar a concretar algunes primeres mesures per donar traducció pràctica de l’Agenda Global a la nostra ciutat i treballar per la recuperació.

Suposem que, un cop superada l’etapa més crítica de la pandèmia i veient els estralls que ha fet entre la població més desfavorida, la ciutat decideix centrar els esforços de la recuperació entorn de la salut, adoptant-la com una prioritat per afavorir el benestar físic i emocional de les persones, tal com estableix l’objectiu 3 de l’Agenda 2030: “Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats”. Però també, i al mateix temps, per impulsar un desenvolupament entorn d’aquest Eix Salut que generi oportunitats de desenvolupament econòmic, formació i ocupació, tal com estableix l’objectiu 8: “Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom”.

La tria de l’Eix Salut com a catalitzador del desenvolupament local no és, efectivament, aleatòria per a Badalona, sinó que hi ha diversos factors que la sostenen. A més de donar resposta a la crisi sanitària recent i adoptar mesures preventives per a futures situacions de risc, permetria construir sobre l’experiència més recent en el camp de la salut pública que hi ha a la ciutat. Efectivament, a la nostra ciutat hi ha pràctiques d’excel·lència reconegudes per les institucions de la Comissió Europea. Badalona va rebre un guardó que l’acredita com a ciutat de referència en matèria d’innovació en salut pública, per un model que situa el ciutadà en el centre del continu sociosanitari, sobretot en l’àmbit de l’envelliment actiu i saludable, atenent un sector de població vulnerable i cada cop més important.

“El sector de la salut és un dels possibles eixos de desenvolupament sobre el qual es pot construir el futur de Badalona, tot i que no és l’únic”

Badalona Serveis Assistencials, amb el suport de l’Institut Germans Trias i Pujol, entre altres institucions de recerca, va posar en marxa una estratègia integral per avançar en aquest camp d’acord amb un model de 4 Hèlix, que vol dir que implica diversos agents vinculats a la salut en aquest camp: les autoritats, el sector mèdic i sociosanitari, les institucions acadèmiques de coneixement, la societat civil i l’empresa privada.

Finalment, treballar en l’Eix Salut ajudaria la ciutat de Badalona a dimensionar el pol de recerca i innovació en salut de Can Ruti, referent internacional en coneixement i innovació. Moltes ciutats adopten l’Eix Salut com a una línia central de treball des de diversos àmbits i amb el focus posat en la millora del benestar de la població, però no totes les ciutats disposen d’una concentració d’entitats de recerca com té el campus de Can Ruti, amb tot el potencial que representa de creació de coneixement, talent i innovació amb impacte en la població.

El model de recerca i innovació en salut que podria vincular Badalona i Can Ruti no és nou: altres ciutats europees l’han desenvolupat, establint llaços de col·laboració amb avantatges per a les dues parts. El cas de Manchester, per exemple, ha creat un model mèdic-assistencial centrat en el pacient que genera un cercle virtuós de recerca, innovació, emprenedoria, formació, ocupació i inversió, amb beneficis per a la ciutat que l’acull. Un creixement sostenible, basat en el coneixement que promou el talent, i uns beneficis socioeconòmics per a la ciutadania.

El desplegament d’una Estratègia 2030 i una Agenda Urbana per a Badalona, tenint en compte els dos objectius citats anteriorment sobre salut i desenvolupament econòmic, podrien orientar un full de ruta per a la ciutat. El sector de la salut és un dels possibles eixos de desenvolupament sobre el qual es pot construir el futur, però no l’únic.

Un altre article de Restarting Badalona, publicat fa un mes per en Pau Calvet, explicava la lògica i idoneïtat per a Badalona de liderar dos altres sectors i convertir-los també en eixos de desenvolupament de ciutat: la transició energètica (objectiu número 7) i la digitalització (objectiu 9 de l’Agenda Urbana Espanyola); per cert, tots dos prioritaris en el marc de la inversió europea en el període 2021-2027. Potser ja podríem consensuar-los i començar a bastir un pla de treball, responsable globalment i amb visió de futur per a Badalona.

Mireia Sanabria, membre de l’associació Restarting Badalona