L’Associació Restarting Badalona participa al debat ciutadà sobre el PDU metropolità.

/ / Noticies
Workshop Desenvolupament Social i Econonic

El passat dia 21 de novembre de 2019 va tenir lloc a un edifici emblemàtic de la ciutat “La CACI”, el debat ciutadà dintre del procés participatiu del Pla Director Urbanístic Metropolità.

L’Alcalde de Badalona va inaugurar l’exposició “Metròpolis de ciutats” i els Srs. Jodri Sánchez, vicepresident de l’Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l’AMB, Josep M. Carreras, director de l’Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l’AMB i Xavier Mariño, cap del Servei de Redacció del Pla Director va fer breus intervencions explicant el projecte i les línies mestres de futur.

Seguidament es van posar en marxa diferents tallers participatius sobre les següents temàtiques:

  • Infraestructura verda
  • Cohesió social i habitatge
  • Mobilitat
  • Cicle de matèria i energia
  • Desenvolupament econòmic i social

L’associació var participar activament als grups de treball de Mobilitat, Cohesió social i habitatge i Desenvolupament econòmic i social amb la presencia de Paul Fenton, Oriol Fernández, Bernadette Grabenbauer, Roger Melcior i Mireia Sanabria. Infiltrar l’activitat d’un pol referent de la bioregió com el Campus Can Ruti i el Campus de l’alimentació Torribera al teixit urbà, rehabilitar les àrees d’activitat econòmica, simplificar l’adaptació d’usos del sol per donar resposta a una societat canviant i promoure oferta formativa qualificada que aporti el capital humà per desenvolupar la societat del coneixement i dotar d’habitatge social i assequible, serveis i infraestructures de mobilitat adients al nou context de les ciutats van ser aspectes recollits en les conclusions del grup de treball.