Els joves i les decisions que marcaran el futur

/ / Noticies

No hi ha dubte que necessitem la ciutadania jove per treballar cap a una sortida sòlida de la crisi actual. Dipositem en les pròximes generacions l’esperança de resoldre problemes que no aconseguim abordar o solucionar ara, de millorar l’statu quo, de sostenir un dia les nostres pensions. Tot i la importància que li reconeixem, la joventut no té protagonisme ni participació metòdica en les polítiques. Sovint, la implicació real de les futures generacions en la planificació i presa de decisions queda limitada a un acte simbòlic però no rellevant ni decisiu en decisions de certa envergadura o transcendència.

Convido a reflexionar sobre la gran oportunitat que aportarà fer la joventut partícip dels debats, començant al nivell de barri i municipal. Podríem arribar a solucions responsables per a qui pren decisions avui i per a qui haurà de viure’n les conseqüències demà.

És possible fer-ho. El govern Gal·les, a Gran Bretanya, va ser pioner mundial en crear la comissió per a les futures generacions, ‘Future Generations Commission’, una nova funció pública a la qual les institucions públiques rendeixen comptes de com les seves inversions i projectes contribueixen a una millora a llarg termini i com les decisions que prenen avui no perjudiquen els interessos de les futures generacions. La valoració de l’impacte a llarg termini en aspectes socials, culturals, ambientals i econòmics seria desitjable en qualsevol presa de decisions que impliquin diners, béns i serveis públics.

Però també sense anar lluny, a Badalona tenim la base per fer un bon pas cap a una gestió inclusiva orientada a aquestes futures generacions. Comptem amb iniciatives per donar veu als infants i adolescents de la nostra ciutat que es poden involucrar en les decisions mitjançant un treball integratiu, metòdic i constant. Per exemple, fa més de 15 anys, l’Ajuntament va constituir el Consell dels Infants i Adolescents, una assemblea jove, plena d’alumnes d’escoles de Badalona amb ganes de contribuir a temes de la seva ciutat. Tenim la Taula per a la Infància i Adolescència, que reuneix una multitud d’entitats que treballen per als i amb els joves. També es va constituir la iniciativa emergent Fridays For Future Badalona, que va començar reclamant mesures d’emergència contra el canvi climàtic i ara busca el diàleg amb propostes concretes a implementar a Badalona.

Ja que tenim aquestes i més organitzacions amb voluntàries i voluntaris joves que volen contribuir al desenvolupament local, obrim canals per valorar conjuntament projectes i vetllar perquè les decisions d’ara siguin beneficioses i sostenibles en el temps!

La canalla practica des de ben petita la participació en la família: insisteix amb la seva opinió (amb totes les seves capacitats de l’edat), diu la seva en debats (vulguis o no), aprèn a trobar solucions conjuntament, a arribar a acords i a complir-los. En moltes famílies hem pres alguna decisió “pel bé de les nostres filles i fills” i resulta que aquest/es veien l’assumpte força diferent o proposaven opcions millors que les nostres. Amb l’escolarització, als grups musicals, als equips d’esport… es desenvolupa la seva responsabilitat individual i col·lectiva, el treball en equip respectant opinions i ritmes diferents per a aconseguir objectius conjunts i formar i deixar empremta en l’entorn que els envolta.

Ja en l’edat escolar són capaços de comprendre i raonar, veure alternatives i sospesar les conseqüències de les decisions. Seria un excel·lent moment per donar-los veu per aportar i sumar en el seu entorn més proper: la seva ciutat. Infants i adolescents són, igual que els adults, beneficiats i perjudicats de les decisions de polítiques i les inversions a la ciutat. Ja són ara usuàries i usuaris directes de molts serveis i infraestructures municipals i en un futur seran els que hauran de finançar-les i gestionar-les. Estructurar i reforçar els canals participatius per aquests col·lectius joves afegirà a uns quants projectes realisme i visió.

Al món empresarial, l’opinió i l’acceptació d’un producte per part de les usuàries i els usuaris fa balancejar entre l’èxit o el fracàs, no només el producte, sinó tota una empresa. Conscients de la importància vital, tant les petites empreses com les corporacions inverteixen esforç i pressupostos importants en conèixer l’opinió de la clientela actual i futura sense límit d’edat, des de l’enquesta al carrer fins a les tecnologies més sofisticades de Big Data i intel·ligència artificial. En la cocreació, involucrar usuàries i usuaris des del principi en el desenvolupament de productes i serveis és clau per assegurar les vendes, la satisfacció i la confiança de la clientela. La diversitat de vistes i experiències en equips de treball aporta no tan sols una major transparència i reducció de riscos, sinó una millor equitat, qualitat, sostenibilitat i innovació en productes i serveis.

La cocreació, la participació i l’avaluació de l’impacte a generacions futures poden ser també opcions per a Badalona. Provem-ho. Adoptem aquests mètodes de treball a les iniciatives de la nostra ciutat: la ciutadania jove, igual com altres col·lectius fàcilment invisibilitzats, pot aportar en urbanisme i mobilitat, en polítiques ambientals i socials, en el futur ocupacional i empresarial opinions de què volen per a Badalona i el seu futur. Un procés participatiu és molt més que una enquesta o alguna reunió per explicar idees, és buscar activament l’intercanvi i estar obert a noves opcions. Soc optimista que a Badalona és possible iniciar processos de participació ciutadana ben conduïts i implementats per crear nous espais de trobada entre la pròxima generació i la present.

Amb aquest enfocament integrador arribarem a una millor valoració de l’impacte social, cultural, ambiental i empresarial dels projectes a emprendre a la ciutat. La recompensa serà una ciutadania més cohesionada i conscient, solucions més sostenibles i un compromís vers els acords conjunts per a un futur pròsper de Badalona.

Bernadette Grabenbauer, membre de Restarting Badalona